Start

Doelstelling

Nieuws

Wetgeving

Richtlijn
Drugsbeleid
Discriminatie
Advies
Gelijkheidbeginsel
Mens Mensura Iuris

Politiek

Groen
SPa
Spirit
Open VLD
CD&v
NVA
Lijst Dedecker
Vlaams Belang

Drugs

ADHD
Verslaving
Alcohol
Cannabis
Cocaine
Medicijnen

Links

Bijna een op de vijf verslaafden heeft ook ADHD

Onderzoek van het Trimbos-instituut toont aan dat er een sterke link is tussen verslaving en ADHD. Bij 18% van de cliënten van instellingen voor verslavingszorg is sprake van deze stoornis. Om ADHD beter te herkennen en te behandelen is door het Trimbos-instituut samen met deskundigen uit de verslavingszorg een Protocol ontwikkeld.

 

Concerta bijsluiter

Een of andere vorm van psychiatrische hulp is niet inbegrepen in de prijs van dit medicijn, alhoewel ik dit eigenlijk wel echt nodig heb. Toen ik de bijsluiter van Concerta las stond ik versteld van het feit dat ik deze harddrug gekregen had. Zowat alle redenen waarbij je het gebruik moet vermijden zijn bij mij aanwezig. Ik ondervind zelf dat ik meer zelfmoordneigingen heb als ik een dag geen pil heb genomen, en als ik er 2 neem is het net of ik speed genomen heb. Lees de bijsluiter

 

ADHD kinderen gaan sneller roken en kunnen moeilijker stoppen

In het kader van het aanwakkeren van het lucratieve stigma dat ADHD kinderen het uitschot van de maatschappij van morgen zijn doen psychiaters er nog een schepje bovenop: ADHD kinderen met de aandachts- of hyperactiviteitsstoornis ADHD zijn volgens psychiaters sneller geneigd om te roken en doen minder stoppogingen dan mensen zonder de stoornis.

Op 12 December 2005 ben ik te weten gekomen dat ik ADHD heb en ik gebruik nu elke dag Concerta. 80 euro voor 30 pillen. Niets terug betaald door de ziekenkas! Dit is stukje uit een artikel over de schadelijke gevolgen van de harddrug Methylphenidaat.

Fernand Haesbrouck voor de rechter?

Fernand Haesbrouck (website), de Ieperse apotheker verbonden aan ons Netwerk Psychiatrie en Samenleving en lid van het beschermcomité van de Sarah Beweging, zal door de Orde van Geneesheren voor de rechter gedaagd worden voor laster en onwettige uitoefening van de geneeskunde. Fernand Haesbrouck is gekend voor zijn niet aflatende strijd tegen Rilatine, Concerta en andere “geneesmiddelen” waarmee ADHD kinderen worden “behandeld”. Terwijl de bijsluiters van deze producten vermelden dat het werkingsmechanisme niet gekend is, onthulde Fernand Haesbrouck dat de werkzame stof een cocaïneachtige amfetamine is die voorkomt op de lijst van verboden dopingproducten. Fernand Haesbrouck maakt er een levenswerk van om het publiek te laten weten dat men bij dokters legaal aan hard drugs kan geraken, drugs die men zich anders enkel via een maffieus circuit kan aanschaffen.

Methylphenidaat, de actieve stof in Rilatine en Concerta, is een cocaïneproduct waarvan de amfetaminewerking psychotisch maakt. Kinderen worden eigenlijk dwangmatig psychotisch gemaakt, waardoor ze kalmer lijken en ze zich beter kunnen concentreren omdat ze telkens een stevige adrenalinestoot krijgen. Dit chronisch dwangmatig psychotisch maken heeft in veel gevallen tot gevolg dat na verloop van tijd de ADHD-kinderen die Rilatine of Concerta nemen, corrigerend met antipsychotica (neuroleptica) moeten behandeld worden. Een aantal moet zelfs psychiatrisch opgenomen worden. In de VS hebben momenteel 1 op de 2 Rilatinekinderen jonger dan 10 jaar 'onverklaarbare' bipolaire stoornissen (bron : Food & Drug Administration, februari 2006), maar er worden (voorlopig?) geen maatregelen genomen om de 'verkoop' niet te schaden ( FDA beslissing van 22 en 23 maart 2006).

De sympaticomimetische werking verklaart ook een verhoogd risico op een fatale pulmonaire hypertensie. Precies omwille van dat gevaar werden eerder (in 1999) andere amfetamineproducten ( de hongerremmers) uit de handel genomen. Rilatine en Concerta hebben een amfetaminewerking die 2,5 keer sterker is dan het vroegere diëtylpropion, dat omwille van de sterfgevallen ermee, verboden is geweest. Efedrine (Alfavit), een ander amfetamineproduct, werd onlangs ook daarom uit de handel gehaald.

 

Stop de discriminatie van druggebruikers!Stop de discriminatie van druggebruikers!
Stop de discriminatie van druggebruikers!
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan danny@drugsdiscriminatie.be.
Laatst bijgewerkt: 09 mrt 2009