Start

Doelstelling

Nieuws

Wetgeving

Richtlijn
Drugsbeleid
Discriminatie
Advies
Gelijkheidbeginsel
Mens Mensura Iuris

Politiek

Groen
SPa
Spirit
Open VLD
CD&v
NVA
Lijst Dedecker
Vlaams Belang

Drugs

ADHD
Verslaving
Alcohol
Cannabis
Cocaine
Medicijnen

Links

Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2007 In Nederland volgen tal van monitors de ontwikkelingen op het gebied van drugs, alcohol en tabak. De Jaarberichten van de Nationale Drug Monitor (NDM) geven een actueel overzicht in de grote stroom van informatie over het gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland. Het Jaarbericht 2007 is inmiddels de negende in de reeks. Voor cannabis, cocaïne, opiaten, ecstasy en amfetamine, alcohol en tabak staan de meest recente cijfers bij elkaar over het gebruik, het problematisch gebruik, de hulpvraag, ziekte en sterfte, en aanbod en markt. Daarnaast wordt de positie van Nederland in internationaal perspectief gezet. Het Jaarbericht bevat ook gegevens over de geregistreerde drugscriminaliteit en een actueel overzicht van de strafrechtelijke mogelijkheden om dwang en drang toe te passen bij criminele drugsverslaafden.Een uitgebreide samenvatting in het Jaarbericht geeft de belangrijkste, recente ontwikkelingen. Het Jaarbericht van de NDM is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met het ministerie van Justitie. Het doel is om politici, beleidsmakers, professionals in het veld en andere geïnteresseerden objectief te informeren over het gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland.

 

De Ruyver vraagt drastische ingrepen tegen drugsprobleem

Professor Brice De Ruyver, veiligheidsadviseur van Verhofstadt, pleit voor een radicale verandering in de aanpak van de drugshandel. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het creëren van legale productiekanalen.

Coffeeshopbeleid in Nederland

Het harddrugscriterium speelt volgens alle partijen nauwelijks nog een rol in het coffeeshopbeleid; er zijn weinig overtredingen. Dit impliceert dat het initiële doel van het coffeeshopbeleid 'het scheiden van de markten' is bereikt.

 

Evaluatie softdruqsbeleid Vlissinqen 2005

Er is geen of onvoldoende bewijs dat cannabis:

Een opstap is naar harddruggebruik.
Effecten heeft op het immuunsysteem.
Effecten heeft op de vruchtbaarheid.
Schizofrenie veroorzaakt en
Leidt tot apathie en interesseverlies (zgn. a-motivatiesydroom)

 

Stop de discriminatie van druggebruikers!Stop de discriminatie van druggebruikers!
Stop de discriminatie van druggebruikers!
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan danny@drugsdiscriminatie.be.
Laatst bijgewerkt: 09 mrt 2009