Start

Doelstelling

Nieuws

Wetgeving

Richtlijn
Drugsbeleid
Discriminatie
Advies
Gelijkheidbeginsel
Mens Mensura Iuris

Politiek

Groen
SPa
Spirit
Open VLD
CD&v
NVA
Lijst Dedecker
Vlaams Belang

Drugs

ADHD
Verslaving
Alcohol
Cannabis
Cocaine
Medicijnen

Links

Stop de discriminatie van druggebruikers!Stop de discriminatie van druggebruikers!Stop de Discriminatie van Druggebruikers!

Het discriminatieverbod is geschonden wanneer voor een verschil in behandeling tussen twee of meerdere personen, situaties of gevallen geen redelijke verantwoording bestaat.

Verbieden is geen oplossing!

Het huidige beleid heeft gefaald! Het is niet objectief en op redelijkerwijze gerechtvaardigd en dus in strijd met de antidiscriminatie wet, de grondwet, en de universele verklaring van de rechten van de mens!

Britse wetenschappers deden een poging om tot een nieuwe classificatie van drugs te komen waarvoor ze drie factoren gebruikten om vast te stellen hoe gevaarlijk een drug is; lichamelijke schade, de kans op verslaving en de sociale effecten van het drugsgebruik.

Ze publiceerden hun voorstel in het medisch tijdschrift The Lancet en hieruit blijkt dat alcohol en tabak gevaarlijker zijn dan cannabis en XTC.

Als alcohol toegelaten is, moeten alle andere minder gevaarlijke drugs ook toegelaten worden, anders is dit volgens de huidige wetten een zuivere vorm van discriminatie.

Het doel van deze website is om dit onrecht aan te klagen en zo een einde te maken aan deze vorm van discriminatie. Het onrecht dat er nu heerst is onhoudbaar en moet veranderen. Teveel mensen worden nu uitgesloten uit de maatschappij omdat ze kiezen voor andere, minder schadelijke drugs dan alcohol waar 23 miljoen mensen verslaafd aan zijn in Europa, en meer doden en psychologische problemen veroorzaakt dan eender welke andere drug.

 

Bekijk het eens nuchter

In 2003 dronken de Belgen gemiddeld 96,2 liter bier, 23 liter wijn en 3,9 liter sterkedrank. Omgerekend betekent dit 733 glazen per persoon (World Drink Trends, 2005). Cattaert en Pacolet (2004) schatten dat België tussen de 378.843 en 568.265 probleemdrinkers telt.

 

Harde aanpak maakt drugsproblemen erger

Elke hulpverlener zal vertellen dat een verslaving zelden beperkt is tot één middel. Wel is het ene middel meer verslavend dan het andere (cannabis staat daarbij overigens ver onder alcohol).

De auteur is bestuursvoorzitter van Novadic-Kentron en voorzitter van het Netwerk Verslavingszorg GGZ Nederland.

 

In 2000 was alcohol in 831 gevallen direct oorzaak van overlijden

Enkele tientallen overledenen ten gevolge van druggebruik

De beschikbare gegevens over de sterfte onder druggebruikers (zowel door overdosis als door met druggebruik samenhangende aandoeningen) zijn onvolledig. Volgens de CBS doodsoorzakenstatistiek zijn in 1999 76 personen overleden aan de directe gevolgen van druggebruik

De Nederlandse Grondwet

'Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Lees verder op wetgeving

 

Alcoholmisbruik is de grootste doodsoorzaak in Europa bij jongeren.

Uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat alcoholmisbruik de grootste doodsoorzaak is in Europa bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. Uit deze leeftijdsgroep stierven in Europa in 1999 56.000 jongeren aan de gevolgen van alcohol. De voornaamste oorzaken zijn verkeersongevallen, gevolgd door vergiftiging (acute intoxicatie), zelfmoord, geweld en moord. Lees verder

 

Alcohol net zo gevaarlijk als harddrugs

Alcoholspecial met Javier Guzman

In een speciale uitzending van Nieuwslicht onderzoeken matige drinker Menno Bentveld en ex-alcoholist cabaretier Javier Guzman de werking van alcohol. Javier Guzman:   “Ik ben een junk: Als Menno denkt dat hij genoeg drank op heeft, begint het voor mij pas leuk te worden”.

 Hoewel wetenschappers van mening zijn dat jongeren helemaal geen alcohol moeten drinken omdat het hun hersenen beschadigt, verwierp de Tweede Kamer woensdag een voorstel om de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol te verhogen tot 18 jaar. ‘Nieuwslicht’  laat zien dat alcohol net zo schadelijk is als drugs.

(Video Link) Nieuwslicht donderdag 8 april 2010

 

 

Per maand drie jonge comadrinkers

Gemiddeld twee tot drie jongeren per maand komen de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van het Spittaal in Zutphen binnen vanwege alcoholproblemen.

Dat zegt kinderarts Herman Thijs, die het gevoel heeft dat er sprake is van een lichte stijging. "Helemaal zeker kunnen we het niet zeggen, want de registratie houden we pas een half jaar bij. Vaak is er sprake van een promillage tussen de twee en drie, dat is echt heel hoog."

Alcohol wordt in z'n algemeenheid getolereerd. Dat kinderen meedrinken op verjaardagen wordt heel normaal gevonden. En voor je het weet gaat het van kwaad tot erger."

 

Gezinsbond: “Cannabisbeleid discrimineert jongeren”

Het cannabisbeleid van de federale regering is onredelijk en discrimineert jongeren. Want minderjarigen worden gestraft wanneer ze cannabis gebruiken, terwijl meerderjarigen dit wel mogen. Dat zei de Gezinsbond woensdag op een persconferentie. De Gezinsbond pleit ervoor om de gebruikers niet te bestraffen, maar enkel de verstrekkers. De bond vindt wel dat drugsgebruik ontraden moet worden en wil ook dat er meer coherentie komt in het hulpverleningsbeleid.

De nieuwe drugswet is onredelijk want ze verhoogt de rechtsonzekerheid bij jongeren. Het beleid moet duidelijk en consequent zijn en dat is nu niet het geval, zegt Joost Vermeersch, voorzitter van de themagroep Jongeren en Drugs bij de Gezinsbond. “Want minderjarigen worden nu gestraft voor iets wat meerderjarigen wel mogen. Dat klopt niet. Het is onzinnig zo’n een onderscheid te maken”, aldus Vermeersch. “Doorgaans worden minderjarigen trouwens minder zwaar aangepakt dan volwassenen wanneer ze iets mispeuteren. Hier heeft de overheid net omgekeerd geredeneerd”. Voor de Gezinsbond is het bovendien verkeerd om druggebruikers hoegenaamd te bestraffen. “Vele studies wijzen uit dat een gerechtelijke tussenkomst vaak meer schade aanricht dan wat anders”, aldus Vermeersch. “Wij menen daarom dat enkel wie drugs verstrekt een straf verdient. Wie gebruikt moet op hulp kunnen rekenen. Maar in de eerste plaats dient het drugsgebruik ten allen prijze ontraden te worden. En dat is een rol van ouders, school, overheid en media”. “Ouders hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie”, verduidelijkt hij.

 

Vlaamse scholieren starten op dertiende met roken en drinken.

Vlaamse scholieren beginnen over het algemeen op hun dertiende met roken en drinken. Experimenteren met drugs doen ze pas vanaf veertien of vijftien jaar.

Uit het rapport blijkt ook dat alcohol in ons land de meest ingeburgerde drug is. Op 18-jarige leeftijd heeft 95 procent van de ondervraagde scholieren al alcohol gedronken en 67 procent van de bevolking drinkt wekelijks alcohol.

 

 

Stop de discriminatie van druggebruikers!Stop de discriminatie van druggebruikers!
Stop de discriminatie van druggebruikers!
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan danny@drugsdiscriminatie.be.
Laatst bijgewerkt: 09 mrt 2009