Start

Doelstelling

Nieuws

Wetgeving

Richtlijn
Drugsbeleid
Discriminatie
Advies
Gelijkheidbeginsel
Mens Mensura Iuris

Politiek

Groen
SPa
Spirit
Open VLD
CD&v
NVA
Lijst Dedecker
Vlaams Belang

Drugs

ADHD
Verslaving
Alcohol
Cannabis
Cocaine
Medicijnen

Links

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.

Missie

Het Trimbos-instituut bevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis over geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen

Kerntaken

  • Beleidsmakers, politici en professionals informeren over de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking.
  • Monitoren en signaleren van psychische en verslavingsproblemen.
  • Onderzoek doen naar de organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van preventie en hulpverlening.
  • Ontwikkelen van nieuwe methoden, protocollen, richtlijnen en programma's voor preventie, behandeling en organisatie van de zorg.
  • Cursussen en trainingen geven op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg, om hulpverleners te ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit van hun werk.
  • Voorlichting geven over psychische problemen en over alcohol en drugs.

 

Je kan bij De DrugLijn terecht met informatievragen, hulpvragen of vragen naar materiaal over drank, drugs & pillen.

De DrugLijn is bereikbaar via telefoon (078 - 15 10 20, van maandag tot vrijdag van 10 tot 20u) en 24u/24u via mail.

 

De Helderheid

De Helderheid Stichting is gevestigd in Utrecht en biedt sinds begin 1998 trainingen en coaching aan. Wij richten ons vooral op mensen die vast zitten in een afhankelijkheidspatroon. Mensen met een alledaagse verslaving zoals alcohol, roken en andere middelen, en die daar verandering in willen brengen. Wij bieden verfrissende openingen waardoor mensen weer oplossingen kunnen vinden.

 

We zijn een netwerk, deskundig in het voorkomen en behandelen van drugproblemen. Geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven is onze drijfveer. Vanuit dit geloof helpen we de cliënt zich zelf optimaal te realiseren en zich te re-integreren in de samenleving.
www.drugsinfo.nl

www.drugsforum.nl

Geschiedenis van de Nederdrug

www.legalize.net

Digitale bibliotheek van studies

www.cannaclopedia.be

www.trektuwplant.be

www.cannabis-belgie.com

www.erowid.org (Engels)

www.tdpf.org.uk (Engels)

www.lca-uk.org (Engels)

 

Dit is de site van VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw. VAD overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve geneesmiddelen en gokken. Deze site is bedoeld voor professionelen.

 

STAP (Stichting Alcoholpreventie) is een landelijke, onafhankelijke non-profit organisatie die pleit voor een effectief alcoholbeleid van de overheid en zich inzet voor publieke bewustwording van de risico’s van alcohol.

STAP gaat ervan uit dat minder alcoholgebruik zal leiden tot minder schade voor individu en samenleving. Vooral onder jongeren neemt het alcoholgebruik toe en kan alcoholgebruik grote gevolgen hebben voor de toekomst. STAP richt zich daarom in de eerste plaats op het terugdringen en ontmoedigen van het alcoholgebruik bij jongeren.

 

De Jellinek is de instelling voor verslavingszorg en -preventie in Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek.

 

Stop de discriminatie van druggebruikers!Stop de discriminatie van druggebruikers!
Stop de discriminatie van druggebruikers!
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan danny@drugsdiscriminatie.be.
Laatst bijgewerkt: 09 mrt 2009